Skånska Akademiens antologi Konsten att bli skånsk,
med texter av bl.a. Fredrik Ekelund, Nikas Törnlund och Peder Lamm.
En tunn bok eller ett tjockt magasin? Snyggt blev det i alla fall!