Folkbiblioteken i Lund

Folder till nya lundabor om vad biblioteken kan erbjuda, på åtta olika språk.

Jubileumsskrift i pocketformat.

Grafisk design för det återkommande arrangemanget Sommarboken.

Två gånger per år producerar vi bibliotekens omfattande programkatalog.