Möss är inte människor

SenzaGen har utvecklat en teknologi som används för att testa om ämnen i t.ex. läkemedel och kosmetika är allergena eller ej. Med den kan man göra laboratorietester med mycket hög tillförlitlighet utan att använda försöksdjur. SenzaGen har nominerats till priset Guldråttan 2016 som delas ut av Djurens Rätt.

Vi gjorde grafisk form och illustrationer till en broschyr om SenzaGens metod, som togs fram inför the Society of Toxicologys årliga konferens i New Orleans.