Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen.

Vi har utvecklat en ny grafisk profil till Øresundsinstituttet. Utgångspunkten var att göra en logotyp som kan anpassas till institutets olika verksamheter.

I den grafiska profilen ingår också mallar till olika typer av broschyrer, annonser, rollups, visitkort, powerpoint-presentationer och webbplats. Till Øresundsinstituttets egen tidning News Øresund gjorde vi en layout som matchar den nya grafiska profilen. Utöver det hjälper vi till med annat material som kartor, diagram och grafik till Øresundsinstituttets analyser och presentationer.