Lunds historia i kortversion på svenska, engelska och arabiska. Små fina pocketböcker på 48 sidor som ges ut och distribueras av Folkbiblioteken i Lund. Sverker Oredsson, professor emeritus i historia, har sammanfattat stadens historia till detta behändiga format. Vi har gjort grafisk form, illustrerat och valt bilder.