Praktverk om Lunds mittpunkt

Kraftstorg i Lund är en liten öppen yta bakom domkyrkans absid. Platsen framstår numera som katedralens baksida, men var en gång stadens och hela det danska rikets andliga mittpunkt.

På uppdrag av Lunds domkyrka har vi gjort en vacker bok som berättar Kraftstorgs historia från senmedeltiden till idag. Författare är Andreas Manhag, antikvarie vid Lund universitets historiska museum.