Torsson – boken om det fjärde bästa bandet i Lund

2016 års stora grupparbete var boken om då 40-årsjubilerande Torsson. Tillsammans med författaren Björn Alverfeldt och bandet skapade vi en bok som skildrar Torssons hela karriär i text och bild genom egna och andras ögon. Som bonus avslöjas vilka Lunds tre bästa band är.

Torsson slog igenom med låtarna ”Klippans Centrum” och ”Det spelades bättre boll”. Särpräglade texter om blodkroppar, landsortsliv och bilresor har blivit deras signum. Kanske är de det enda rockbandet i landet vars frontfigur också är professor i medicinsk kemi.

Bandets första sättning på Kemicentrum i Lund.

Karta över Klippans centrum 1980, med förslag på gångväg från stationen till “stan” som tar en halvtimme.

Infografik om Torssons textuniversum. Analysen är utförd av fil kand Jonas Ellerström och professor Elisabeth Mansén.