Skyltar till Historiska museet i Lund

Inför Historiska museets 100-årsjubileum, med föregående omfattande renovering av byggnaden, fick vi uppdraget att gestalta ett skyltprogram till huset samt skyltar till utställningen om kyrklig konst. I arbetet med skyltprogrammet ingick bland annat att rita symboler för museets olika salar samt ikoner till toalett, garderob och hiss. Även kontrastmarkeringar till glasdörrar och den nya glasentrén skulle tas fram. Till utställningen om kyrklig konst designade vi utställningsaffisch, stora informationstavlor, skyltar på väggar och pollare samt småskyltar med föremålens datering och namn.