Häckeberga & Romeleåsen

Det senaste uppdraget från Romeleås- och sjölandskapskommittén är en
besöksfolder samt skyltar om Häckebergaområdet. Den kanske viktigaste
komponenten är en detaljerad karta som vi gjorde utifrån rådata från Lantmäteriet.
Med den kan alla hitta i området som bjuder på skön natur, kultur och historia.