MALMÖ HISTORIA

Hembygdskunskap på ett lättillgängligt sätt: Malmös stadsdelars historia presenteras här i magasinsform.

Även nyare stadsdelar har gammal historia när man skrapar på ytan. I skriften om Rosengård kan man t.ex. läsa om bronsålder, krigföring på 1600-talet och gården som gav stadsdelen dess namn.

Magasinen delas ut kostnadsfritt till samtliga hushåll i respektive område. Tre utgåvor har kommit hittills och fler är under produktion, nästa på tur är Lorensborg.

Detta är en originalidé utvecklad av oss och Malmö Förskönings- och Planteringsförening i samarbete med Malmö stad.