Lund i bilder

Den här fotoboken vill man ha ett exemplar av själv, och några att ge bort.

Martin Borgs fina bilder av Lunds stadskärna visar både de klassiska miljöerna, med vindlande stenlagda gator och medeltida byggnader, och modern arkitektur och mötesplatser. Det var en mycket tacksam uppgift för oss att få göra en bok på ett så rikt material!

De flesta andra svenska städer är rimligen gröna av avund.