En resa i tid och rum

Boken om regalskeppet Kronan är ett vackert praktverk och ett titthål in i 1600-talet.

När Kronan sjösattes 1668 var hon det största fartyg som byggts i Sverige och en manifestation av den svenska stormakten som stod på sin höjdpunkt. 1676 förliste Kronan under ett sjöslag mellan den svenska och den danska flottan öster om Öland. 800 människor dog och på havets botten låg vrakdelarna från ett flytande palats. Mer än 35 000 föremål har bärgats, bland annat Sveriges största guldmyntskatt, bronskanoner, skulpturer, kläder, böcker och navigationsinstrument.

Lars Einarsson väver samman berättelser om händelser, personer och föremål. Boken ger en spännande inblick i livet ombord på ett av världens största örlogsfartyg för drygt 300 år sedan.

Lönegård & Co har gjort grafisk form, kartor och illustrationer.

Jättevacker bok med rikt bildmaterial … ger en bred bild av stormaktstidens Sverige.

Boken lyckas med konststycket att på samma gång vara högklassig populärhistoria och en solid genomgång av ett varierat material.

Det är en spännande, oupphörligt fascinerande och välskriven bok.