Krigens historia

En serie ljudböcker om olika händelser ur militärhistorien.
Vår uppdragsgivare för omslagen: Historiska Media.